Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokaler från fler delprogram nu i Stationsregistret

Nu finns även inventeringslokalerna från Kustfåglar i Bottniska Viken (KBV), SFTs sommarpunktrutter och kustfågelrutor, samt SeBMS-lokaler som startades 2019 registrerade i Stationsregistret.

Stationsregistret drivs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Här lägger de nationella datavärdarna in alla lokaler från vilka miljöövervakningsdata samlas in. Lokalerna kan benämnas som övervakningsstationer (ÖS) och/eller provplatser (PP) och representeras geografiskt av en punkt.

En övervakningsstation kan vara en övergripande geografisk indelning som innehåller en eller flera provplatser. Till exempel har KBVs inventeringsrutor lagts in som övervakningsstationer, och räkningszonerna inom varje ruta har lagts in som provplatser. SFTs Kustfågelrutor har istället lagts in som provplatser då rutan är den minsta geografiska enhet som inventeringen rapporteras på. Men eftersom systemet bestämt att en provplats alltid måste tillhöra en övervakningsstation så har kustfågelrutorna fått både ett ÖS-id och ett PP-id.

Som användare kan man söka fram lokaler som t.ex. en viss datavärd ansvarar för, där en viss typ av prover samlas in (luft, biota, sediment, jord/berg, landskap, avfall, vatten, övrigt), lokaler inom ett visst län (via LänsID-koder enligt SCB) och så vidare.

På Stationsregistrets webbsida (i vänsterkolumnen under Dokument, handledningar med mera) hittar man dokument som mer ingående förklarar syftet med Stationsregistret, samt en användarhandledning.