Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Datamängder

Registersida

En fågel står på en sten med suddiga fjäll i bakgrunden. Foto.

Datamängder inom datavärdskapet

I tabellen nedan listas de delprogram inom den nationella och regionala miljöövervakningen (NMÖ, RMÖ) som detta datavärdskap hanterar och har publicerat data från. Efterhand som fler datamängder blir tillgängliga så skrivs de in i listan. Listan är uppdelad efter miljöövervakningens programområden som finns på Naturvårdsverkets webbplats. I tabellen hittar du bland annat länkar till beskrivningar av de olika delprogrammen, metoder som använts vid insamling av data, samt kontaktperson för delprogrammen.

Publicerade och tillgängliga data hittar du på sidan tillgång till data. Nedanstående länkar leder till externa webbplatser.

Programområde Kust och hav

Delprogram Metodik Tidsperiod Kontakt
RMÖ, GDP Kustfåglar i Bottniska viken Metodik (länk saknas) 2010- Peter [dot] Nilsson [at] lansstyrelsen [dot] se

Programområde Landskap

Delprogram Metodik Tidsperiod Kontakt
NMÖ, Svensk dagfjärilsövervakning Metodik 2009- Lars [dot] Pettersson [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: Nationell kustfågelövervakning Metodik (pdf, 4,4 MB, ny flik) 2015- Fredrik [dot] Haas [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: Sommarpunktrutterna Metodik 1975- Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: Standardrutterna Metodik 1996- Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: Vinterpunktrutterna Metodik 1975- Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som t.ex. skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.