Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Datamängder

Registersida

En fågel står på en sten med suddiga fjäll i bakgrunden. Foto.

Datamängder inom datavärdskapet

I tabellen nedan listas de delprogram inom den nationella och regionala miljöövervakningen (NMÖ, RMÖ) som detta datavärdskap hanterar och har publicerat data från. Efterhand som fler datamängder blir tillgängliga så skrivs de in i listan. Listan är uppdelad efter miljöövervakningens programområden som finns på Naturvårdsverkets webbplats. I tabellen hittar du bland annat länkar till externa webbplatser med beskrivningar av de olika delprogrammen, metoder som använts vid insamling av data, samt kontaktperson för delprogrammen.

Leveransmallar och annan relevant information för dataleverantörer finns på sidan "Leverera data".

Verktyg för datauttag och länkar till publicerade data hittar du på sidan "Tillgång till data".

Programområde Landskap
DelprogramMetodikTidsperiodKontakt
RMÖ, GDP Häckande kustfåglar i Bottniska vikenMetodik (länk saknas)2010-Peter [dot] Nilsson [at] lansstyrelsen [dot] se
NMÖ, Svensk dagfjärilsövervakningMetodik2009-Lars [dot] Pettersson [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: Nationell kustfågelövervakningMetodik2015-Fredrik [dot] Haas [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: SommarpunktrutternaMetodik1975-Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: StandardrutternaMetodik1996-Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se
NMÖ, Svensk fågeltaxering: VinterpunktrutternaMetodik1975-Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
Martin [dot] Green [at] biol [dot] lu [dot] se

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som till exempel skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.

Miljöövervakningsdata hos andra datavärdar

Det finns ett flertal datavärdar som jobbar på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Jordbruksmark, fisk, sjöar och vattendrag, arter samt landskap

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Oceanografi och marinbiologi samt luftkvalitet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI

Grundvatten och miljögifter

Sveriges geologiska undersökning SGU

Badvatten

Havs- och Vattenmyndigheten HaV

Hälsorelaterad miljöövervakningsdata

Institutet för Miljömedicin IMM