Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Leverera data

Rovfågel med gnagare fångad i klorna. Sedd underifrån upp mot blå himmel. Foto.

Vem kan leverera data till oss?

Vi tar emot data från de dataleverantörer som är listade i vårt avtal med Naturvårdsverket. Tillhör du inte en av dessa organisationer men anser att data som du ansvarar för skulle passa att lagras och tillgängliggöras hos oss så är du välkommen att kontakta oss. Det är möjligt att vi i ett framtida skede, efter diskussion med vår uppdragsgivare, kan inkludera er data i avtalet.

Vi bearbetar de olika datamängderna en efter en, och när material till dessa är klara så läggs det upp här på webbsidan.

Leveransrutinen

Data ska levereras enligt nedanstående rutin. Då datavärdskapet fortfarande håller på att byggas upp kan denna rutin komma att ändras allteftersom de tekniska bitarna kommer på plats.

 1. Välj den leveransmall som är avsedd för din datamängd. Ladda alltid ner den senaste versionen inför varje leverans.
 2. Fyll i de tomma cellerna i fliken AdmInfo. Kontrollera att förifyllda uppgifter är korrekta. Om du upptäcker fel, vänligen kontakta datavärden.
 3. Fyll i fliken Dataleverans. I fliken Förklaring_Dataleverans hittar du förklaringar till vad som ska anges i de olika fälten, vilka format och vilka värden som är tillåtna.
 4. Flikar om lokaler:
  • Om dina data samlas in på samma lokaler varje år så fyller du i all information om dessa i fliken Lokaler första gången du levererar data. Efterföljande år kan fliken användas för att uppdatera information om lokalerna.
  • Om en del av årets data samlats in på helt nya lokaler så fyller du i information om dessa i fliken NyaLokaler. Du kan också använda den här fliken till att uppdatera informationen om befintliga lokaler. I övriga fall lämnas fliken tom.
 5. Om helt nya personer medverkat vid årets inventering så fylls fliken NyaInventerare i. Annars lämnas den tom.
 6. Spara den ifyllda leveransmallen med sitt ursprungliga namn följt av understreck och de eller det årtal som data samlades in, till exempel _2010-2019.xls eller _2019.xls.
 7. Sänd ifylld leveransmall med e-post till naturdatavardskap [at] biol [dot] lu [dot] se.
 8. Datavärden meddelar när data tagits emot med kopia till beställaren (Naturvårdsverket). Därefter utför datavärden leverans- och kvalitetskontroller och ställer vid behov frågor rörande data.
 9. Efter godkänd leverans- och kvalitetskontroll publicerar datavärden leveransen med eventuella ändringar och tillägg i datavärdsdatabasen och som ett DarwinCore-arkiv på webbsidan (via GBIF).

Kontakt

Frågor om data, datauttag och leveranser

Annelie Jönsson
Forskare
Biologiska institutionen

Epost: naturdatavardskap [at] biol [dot] lu [dot] se (naturdatavardskap[at]biol[dot]lu[dot]se)

Allmänt om datavärdskapet

Åke Lindström
Professor
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 49 68
Epost: Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se (Ake[dot]Lindstrom[at]biol[dot]lu[dot]se)