Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgång till data

En fågel, en fjäril, ett rådjur och en padda. Fotokollage.

Vad finns det för data?

Tillgängliga datamängder finns att ladda ner som DarwinCore-arkiv från webbplatsen för Global Biodiversity Information Facility). Eftersom datavärdskapet befinner sig i en uppbyggnadsfas så saknas det i nuläget mer avancerade metoder för användare att söka ut och ladda ner data. Mer funktionalitet som till exempel sökformulär är under utveckling, och arbete pågår tillsammans med övriga datavärdar att utveckla ett gemensamt API för dataåtkomst.

Data som tillhandahålls inom datavärdskapet har samlats in med syftet att kartlägga eventuella förändringar i populationsstorlek och utbredning av olika organismer, framförallt fåglar och fjärilar men även däggdjur och groddjur. Därför består data huvudsakligen av antal individer som observerats vid ett specifikt tillfälle på en specifik lokal. För vissa datamängder finns mer information såsom ålder, kön och beteende hos de observerade individerna, eller till exempel väderförhållandena vid inventeringstillfället.

Data från de olika miljöövervakningsprogrammen publiceras i samma format som de levererats i, undantaget skyddad information. Ibland lägger datavärden till bearbetade data såsom enklare beräkningar gjorda på originaldata i syfte att förenkla användningen eller förståelsen av data.

Begränsningar i data

Data om arter som är placerade i Artdatbankens skyddsklass 4 eller högre publiceras inte här. På Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) webbplats finns en genomgång av varför arter skyddsklassas och vad det innebär.

I vissa inventeringsprogram är den exakta platsen för en lokal skyddad och anges då med diffuserade koordinater.

Om du vill diskutera användning av skyddad data vänligen kontakta den person som är ansvarig för respektive datamängd. Emailadress till kontaktpersoner finns i tabellen på sidan datamängder.

Hittar du inte det du letar efter?

Datavärden kan på förfrågan göra enklare eller mer komplicerade sammanställningar. Beroende på omfattning så kan detta medföra en kostnad. För hjälp och mer information kontakta oss gärna.

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som t.ex. skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.