Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationella Kustfågelövervakningens data tillgängliga på GBIF

Delprogrammet Nationella kustfågelövervakningen, det vill säga Kustfågelrutorna, startade 2015, och data insamlade fram till och med 2020 har nu publicerats på Global Biodiversity Information Facility’s (GBIF) webbsida.

Inventeringarna är inriktade på kust- och skärgårdshäckande fåglar med några extra tillägg som till exempel skärpiplärka, kråka, trana och mink. Vissa arter har tillkommit något år efter delprogrammets start, varför vi rekommenderar att läsa metadata noggrant.